ศูนย์รวมราคาโรงแรมชั้นนำของโลก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโนบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นที่มีผลผูกมัดทางกฏหมาย คำแปลที่ให้ไว้นี้มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างคำแปลกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก


พันธสัญญาความเป็นส่วนตัวของเรา

ความเป็นส่วนตัวของคุณนั้นมีความสำคัญและเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ทำการเก็บมาจากคุณ

นโยบายนี้เป็นการอธิบายการใช้งานและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราทำการเก็บและแบ่งปัน เป้าหมายของเราคือความโปร่งใสและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คุณมั่นใจในการใช้งาน


เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้กับเรา

เราเก็บและใช้ข้อมูลที่คุณได้ให้กับเรา เมื่อคุณคลิ๊กทำการจอง อย่างน้อยคุณจะถูกถามข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและอีเมล์ เราอาจจะสอบถามข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลกาจจ่ายเงิน วันเดือนปีเกิด ชื่อของผู้ร่วมเดินทางและความต้องการอื่นๆ (เช่น อาหารที่ต้องการและความต้องการพิเศษอื่นๆ สำหรับผู้พิการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจอง

ยังมีสถานการณ์อื่นๆ ที่คุณจะให้ข้อมูลกับเรา เช่น :-

 • การสื่อสาารกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 • เพื่อเปิดบัญชีสมาชิก ที่จะช่วยให้คุณสามารถรับข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น และเพื่อเป็นการบันทึกการตั้งค่า การค้นหา การบันทึกโรงแรมที่ชอบ และการจัดการการรับอีเมล์ข่าวสาร
 • การเข้าร่วมในโปรแกรมการแนะนำหรือแคมเปญการตลาดอื่นๆ คุณอาจจะต้องมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอื่นๆ

หากคุณทำการจองให้คนอื่นผ่านเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้น อย่างไรก็ตามเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่รับรองว่าผู้นั้นได้รู้ถึงการให้ข้อมูล และเข้าใจและยอมรับการใช้งานข้อมูลของเรา (ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล)

การเก็บข้อมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

เราทำการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานของคุณเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น การเก็บข้อมูลจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ทำการจอง ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย ไอพีแอดเดรส วันที่และเวลาที่เข้าใช้งานบริการของเรา ชนิดอุปกรณ์ ชนิดของซอฟต์แวร์หรืออินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ที่ใช้ และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และการตั้งค่าเกี่ยวกับภาษาและท้องถิ่น และเรายังจะเก็บข้อมูลคลิ๊กและหน้าที่เข้าชม เมื่อคุณทำการจองระบบของเราจะทำการบันทึกการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่คุณได้ทำการจองด้วย

สำหรับผู้ที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ เราจะเก็บข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนของอุปกรณ์นั้นๆ , การตั้งค่าอุปกรณ์และลักษณะอุปกรณ์, ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นและกิจกรรมอื่นๆ ของระบบ

ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น พันธมิตรทางการค้า และบุคคลที่สามที่เป็นอิสระอื่นๆ ข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกนำมารวมเข้ากับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา เมื่อคุณใช้บริการเหล่านี้คุณจะให้ข้อมูลการจองกับพันธมิตรธุรกิจของเราที่จะส่งข้อมุลของคุณมายังเรา

โรงแรมและบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายทำการแทนอาจจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับเราด้วยเช่นกัน อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจองของคุณ หรือเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการจอง

ข้อมูลการชำระเงิน

หากคุณต้องการทำการจองการเดินทางกับโรงแรมโดยตรง และระบบการจองนั้นดำเนินการโดย Revato เราจะทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร วันที่หมดอายุ รหัสยืนยันและที่อยู่ในการชำระเงิน เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมแบบ PCI-DSS ที่มีความปลอดภัย และทำการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้จัดหาเพื่อทำการชำระเงินอย่างสมบูรณ์ โปรดทราบว่าผู้จัดหาจะเป็นผู้ดำเนินการการชำระเงิน ทางเราจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ คุณยอมรับว่าได้ทำการตรวจสอบและตกลงในนโยบายของผู้จัดหา และกระบวนการอื่นๆ ก่อนที่จะทำการจองผ่านเว็บไซต์นี้

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ จากอุปกรณ์ที่ใช้งาน

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งถ้าคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้งานให้ส่งข้อมูลนั้นมายังแอพพลิเคชั้นผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์นั้นๆ เมื่อคุณใช้งานแอพพลิเคชั่นหรืออุปกรณ์ เราจะเก้บและใช้ข้อมูลของคุณ รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งด้วยวิธีการและเพื่อวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการใช้งานทางเว็บไซต์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์เพื่อปิดการใช้งานในการแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานนี้อาจทำให้การทำงานบางส่วนของแอพพลิเคชั่นไม่สามารถใช้งานได้


เราใช้งานข้อมูลของคุณอย่างไร

วัตถุประสงค์ทั่วไปและหลักเกณฑ์ทางกฏหมาย

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังนี้:

 • เพื่อการลงทะเบียนและจัดการบัญชีของคุณ;
 • เพื่อการสื่อสารกับคุณโดยทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรา;
 • เพื่อดำเนินการจองโรงแรมของคุณ;
 • เพื่อเป็นการตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะ;
 • เพื่อเป็นการวัดความสนใจและเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา;
 • เพื่อการตลาดแบบตรงหรือเพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเราหรือจากพันธมิตรของเราที่คุณอาจมีความสนใจตามการตั้งค่าของคุณ
 • เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมกับคุณ รวมทั้งการเลือกโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นๆ
 • เพื่อเก็บข้อมูลจากคุณรวมทั้งผ่านการสำรวจ
 • เพื่อเป็นการแก้ไขข้อพิพาท หรือการแก้ปัญหาอื่นๆ ;
 • เพื่อเป็นการปกป้องกิจกรรมที่อาจถูกต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย;
 • เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงในการใช้งานของเรา และ
 • หรือตามที่ได้แจ้ง ณ จุดที่ทำการเก็บ

ในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เรายึดตามหลักการทางกฏหมายเหล่านี้;

 • การปฏิบัติตามสัญญา: อาจจำเป็นที่เราจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณได้มีพันธะผูกพันกับเรา เช่น หากคุณใช้บริการของเราในการจองที่พักออนไลน์ เราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการดำเนินการตามที่ได้สัญญาไว้
 • ผลประโยชน์ตามกฎหมาย: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่วนได้ส่วนเสียตามกฏหมาย เช่น เพื่อเป็นการเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุด รวมทั้งอีเมล์ และจดหมายข่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่องานธุรการ การปกป้องการฉ้อโกง และจุดประสงค์ทางกฏหมายอื่นๆ รวมทั้ง ข้อพิพาดระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

เราอาจให้ข้อมูลของคุณกับบุคคลต่อไปนี้:

 • ผู้จัดหา รวมทั้งและไม่จำกัดเพียง โรงแรมหรือตัวแทนบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ให้บริการจองที่พัก เว็บไซต์นี้ทั้งหมดและเว็บไซต์พันธมิตร ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดยผู้จัดหาบุคคลที่สามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ข้อมูลที่เราได้ทำการแบ่งปันกับผู้จัดหาเพื่อการดำเนินการจองที่พักจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดหานั้นๆ ยกเว้นข้อมูลการชำระเงิน เราจะแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินเมื่อจำเป็นสำหรับการจองการเดินทางที่สนับสนุนโดยหรือบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจำกัดการใช้งานข้อมูลการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น
 • คุณต้องทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่นๆ ของผู้จัดหาที่คุณทำการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าผู้จัดหาเหล่านี้อาจติดต่อคุณตามที่จำเป็นเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและแผนการเดินทางของคุณเพื่อดำเนินการจองการเดินทาง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการงานที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดหารวมทั้งเงื่อนไขการใช้งาน
 • ผู้ค้าบุคคลที่สามผู้ที่ให้บริการหรือดำเนินการแทนเรา รวมทั้งการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การดำเนินการการชำระเงิน บริการลูกค้า การตลาด การประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายการสำรวจ และการปกป้องการฉ้อโกง เราอาจมีการอนุญาตให้ผู้ค้าบุคคลที่สามในการเก็บข้อมูลแทนเรา รวมทั้ง ตัวอย่างเช่น เพื่อความจำเป็นในการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อการโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ค้าบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงและสามารถเก็บข้อมุลเพียงเพื่อการทำงานของระบบเท่านั้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน เราสามารถบอกได้เมื่อบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการเพราะว่าชื่อของพันธมิตรจะปรากฏร่วมกับชื่อของเราหรือแยกกัน หากคุณเข้าสู่การบริการเสริม เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวกับพันธมิตรเหล่านั้น โปรดทราบว่าเราจะไม่ทำการควบคุมการจัดการความเป็นส่วนตัวโดยพันธมิตรทางธุรกิจบุคคลที่สามเหล่านั้น และอาจติดต่อสื่อสารทางการตลาดโดยตรงกับคุณ
 • เว็บไซต์พันธมิตร: หากคุณถูกส่งต่อมายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์อื่น เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น ชื่อ อีเมล์ กับเว็บไซต์ที่นำคุณมายังเว็บไซต์ของเรา เราไม่ได้ทำการกำหนดขอบเขตให้กับเว็บไซต์เหล่านั้นในการใช้งานข้อมุลส่วนตัว และเราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นที่ได้นำคุณมาสู่เว็บไซต์ของเรา
 • สำนักงานในพื้นที่ของคุณ: เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในการใช้บริการของเรา ข้อมูลของคุณอาจถูกใช้กับบริษัทย่อยและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ กับองค์กรที่ได้ทำหน้าที่บริการแทนเรา รวมทั้ง การให้บริการลูกค้า

และเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณตามดุลยพินิจหากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำการเปิดเผยข้อมูล

 • เพื่อทำตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวรการทางกฏหมาย เพื่อเป็นการจัดตั้งการใช้สิทธิ์ตามกฏหมาย เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ หรือตามที่กำหนดตามกฏหมาย ในกรณีดังกล่าวเรามีสิทธิ์ในการยกประเด็นหรือยกเว้นการคัดค้านตามกฏหมาย หรือสิทธิ์ที่เราพึงมี
 • เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่คาดว่าผิดกฏหมายหรือผิดกฏหมาย; เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทและบริษัทที่อยู่ภายใต้ ลูกค้าของเรา หรือผู้อื่น และที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงอื่นๆ และเงื่อนไขการใช้งาน; หรือ
 • ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัท เช่น การขายบริษัท การรวมบริษัท การควบรวม หรือ การขายสินทรัพย์ หรือในกรณีล้มละลาย

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลส่วนตัวจของคุณได้ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม และคุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นหรือไม่


ปกป้องข้อมุลของคุณ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

เราอาจเก็บข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณในคลังข้อมุลของเรา รวมทั้งเพื่อการวิเคราห์และเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรักษาจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บและการใช้ข้อมูล

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นระยะเวลานานเกินความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทางกฏหมาย เราอาจจะเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนในระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่คุณได้ทำการสิ้นสุดความผูกพันกับเราหรือต้องการที่จะลบข้อมูล ถ้าอยู่ภายใต้กฏหมายหรือเพื่อเป็นการใช้หรือรักษาสิทธิ์ทางกฏหมาย

คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่ได้ให้กับเราได้อย่างไร

สิทธิ์และทางเลือกเกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลของคุณ

 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์นี้
 • คุณมีสิทธิ์ในการสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้ได้โดย คลิ๊กที่นี่
 • เรายินดีหากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบ เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลนั้นๆ ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา ส่วนนี้จะสามารถเข้าใช้ได้เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีของคุณ
 • คุณยังสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลและปิดบัญชีตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากต้องการปิดบัญชี เราจะทำการยกเลิกบัญชีของคุณและลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • คุณสามารถลบข้อมูลของคุณได้โดย คลิ๊กที่นี่
 • เราะจะส่งอีเมล์เพื่อยีนยันคำร้องของคุณ โปรดทราบว่าหลังจากที่ได้ลบข้อมูลแล้ว คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ทุกเมื่อ
 • เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ คุณจะสามารถเลือกความต้องการเกี่ยวกับการตลาด และจะสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการรับอีเมล์ทางการตลาดหรือไม่ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกได้ตลอดเวลาที่การตั้งค่าอีเมล์ในหน้าข้อมูลส่วนตัว
 • ไม่ว่าจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม คุณจะสามารถเลือกที่จะยกเลิกการรับข้อความทางการตลาดในรูปแบบของอีเมล์

โปรดทราบว่าเราอาจทำการทำการสื่อสารกับคุณในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้ง การประกาศเกี่ยวกับการบริการ และข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ

การปกป้องข้อมูลของคุณ

เราพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการใช้งานอย่างผิดกฏหมาย

เราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา อย่างไรก็ตามไม่มีเว็บไซต์ใดที่จะรับประกันได้ถึงความปลอดภัย เราจึงพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการใช้อุปกรณ์ เทคนิค และขั้นตอนขององค์กรต่างๆ ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง การใช้ หรือการเปิดเผยต่างๆ และรวมไปถึงการป้องกันการสูญหาย ถูกทำลายของข้อมูล

ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำงาน และสามารถทำได้เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตเพื่อกาดำนเนินการของธุรกิจเท่านั้น นอกจากนี้เราใช้การเข้ารหัสในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างระบบของเราและระบบของคุณ และ ระหว่างระบบของเราและบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับข้อมูลสำคัณเหล่านั้น และเราก็ยังใช้ไฟร์วอลล์และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการบุกรุกเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน

ข้อมูลของเด็ก

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ เราไม่อาจทราบได้ว่าเราทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และจะลบข้อมูลเหล่านั้นเมื่อเราทราบว่าเราได้ทำการเก็บหรือรับข้อมูลจากผู้เยาว์โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมหรือแทนผู้ปกครองตามกฏหมายของผู้เยาว์นั้น


ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากคุณต้องการเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ จากลิงค์บนเว็บไซต์ของเรา ผู้ที่ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้นอาจทำการเก็บข้อมูลจากคุณและอาจะนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ดำเนินการเอง และอาจแตกต่างจากนโนบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราแนะนำให้คุณศึกษาข้อความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนั้นๆ ตามที่ได้ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของผู้ดำเนินการ และทำความเข้าใจกับขั้นตอนในการเก็บข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว


การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ

เรามีหน้าที่ในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ตลอดเวลาเราได้เอาใจในการตรวจสอบผู้รับเหมาช่วง และทำการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการปกป้องข้อมุลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามชื่อเสียงของเรานั้นเป็นสิ่งที่คุณได้ให้ความไว้วางใจ

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บและประมวลผลโดยเซิฟเวอร์ของเรา ที่อาจตั้งอยู่นอกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และอาจตั้งอยู่นอกพื้นที่องค์กรระหว่างประเทศ (รวมทั้งพื้นที่ทางเศษฐกิจยุโรป) นอกจากนี้บริษัทบุคคลที่สาม ตัวแทน และผู้รับเหมาบางรายที่เราร่วมมือกันเพื่อให้บริการแทนเราอาจะทำการรับหรือส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างประเทศ

ในบางพื้นที่ที่ไม่มีกฏหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเช่นเดียวกับที่พำนักของคุณ องค์กรที่เราทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวอาจตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่มีการปกป้องความเป็นส่วนตัวในแบบเดียวกันกับที่ได้กำหนดไว้ตามกฏหมายของประเทศที่คุณพำนัก และคุณไม่สามารถที่จะสามารถขอใช้ขอบเขตอำนาจศาลอื่น

เรารับรองว่าข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมแบบ PCI-DSS และได้ถูกตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก และเราจะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นกับบุคคลที่สาม นอกจากผู้ดำเนินการที่พักที่คุณมีข้อผูกมัดด้วย

เมื่อใช้บริการของเราและให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา คุณยอมรับว่าข้อมูลเหล่านั้นเมื่อให้แล้วจะถูกส่งไปยังภายนอกประเทศของคุณหรือที่พำนักข้ามชาติตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


Additional Disclosures for California Consumers

These disclosures describe how we collect, use, process, and disclose personal information of California consumers and the rights you may have under California law. These disclosures are intended to supplement this Privacy Policy with information required by the California Consumer Privacy Act.

California law requires that we describe the personal information we collect about California consumers, including by identifying specific categories of information. As we describe in more detail in the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy, we have collected the following categories of personal information in the past 12 months:

 • Identifiers such as contact information, name, email, IP address, or payment information
 • Commercial information such as transaction history
 • Device, usage and internet or other electronic network activity information such as information about your device type, browser settings or interactions with our sites
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings such as when you contact our customer service team
 • Inferences about your preferences and interests from data we collect in order to provide and personalize our services and tailor the offers we and our partners provide to you

For information about the categories of sources from which we obtain personal information, or for additional details about the specific types of personal information we collect, please refer to the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy. For information about our purpose(s) for collecting, or possibly sharing your personal information, please refer to the “How We Use Your Information” section of the Privacy Policy.

We may share your personal information with third parties as described in the “Share Your Data With a Third Party” section of the Privacy Policy. California law also requires that we provide you with information about certain disclosures of personal information to third parties, where the disclosure involves monetary or other consideration. California treats these disclosures as “sales” of information, even if no money changes hands. Some of the disclosures we make constitute “sales” under California law and involve the disclosure of the following types of personal information:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Inferences

We also disclose certain personal information for “business purposes,” such as disclosures to service providers who assist us with securing our Services or delivering marketing messages and advertisements. We disclose the following types of personal information for our business purposes:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings
 • Inferences

California law grants certain rights to California consumers. These include the rights to:

 • Access specific pieces of personal information
 • Learn about how we process and share personal information
 • Request deletion of personal information
 • Opt out of “sales,” as that term is defined under California law
 • Not to be denied goods or services for exercising these rights

You may exercise your right to opt out of “sales” by clicking this link and following the instructions: Do Not Sell My Info. To exercise your other rights under California law, please contact us using our feedback form.

If you are an authorised agent wishing to exercise rights on behalf of a California consumer, please contact us using our feedback form along with a copy of the consumer’s written authorisation designating you as their agent.

Please note that we may need to verify your identity before completing your rights request.


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต เราจะระบุวันที่ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านล่างหน้านี้ และการแก้ไขจะมีผลในวันที่สามของวันทำการหลังจากที่นโยบายได้ถูกตีพิมพ์ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดอยู่เสมอ


ติดต่อเรา

สำหรับการรีวิวหรือการลบข้อมูล คลิ๊กที่นี่

หากเป็นกรณีที่มีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลจะพยายามทำการชี้แจงข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้งาน การเปิดเผย หรือการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องขอมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือทางจดหมายโดยตามรายละเอียดต่อไปนี้

Electronically - click here

ทางไปรษณีย์:

(สำหรับผู้ที่อาศัยนอกพื้นที่ทางเศรษฐกิจยุโรป)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
c\o Hotels Combined Pty Ltd
Level 12, 64 York Street
Sydney NSW Australia 2000

(สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจยุโรป; ตัวแทนสหภาพยุโรปของเรา)

Momondo A/S
Løvstræde
1DK-1152 Copenhagen K | Denmark

เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการตรวจสอบเมื่อคุณมีความกังวล หรือทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการล้มเหลวในการทำตามข้อบังคับความเป็นส่วนตัว และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลของการแก้ไขโดยเร็วที่สุด


ข้อมูลทางกฏหมาย

ในนโยบายนี้ 'เรา' , 'พวกเรา' , 'ของเรา' หมายถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคเชั่น (รวมทั้งโมบาย) ที่เป็นของหรือดำเนินการโดย Hotels Combined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554) ก่อตั้งเป็นบริษัทตามกฏหมายในประเทศออสเตรเลีย ทำหน้านี้เป็น ตัวแทน ผู้ดำเนินการหลัก หรือ มีอำนาจแทนบุคลลอื่นแล้วแต่กรณี

นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ค้นหาโรงแรม

ห้องที่ 1:

ผู้ใหญ่ 2 คน เปลี่ยนลักษณะห้องพัก

เรามีโรงแรมมากกว่าใคร

เปรียบเทียบเว็บไซต์จองโรงแรมชั้นนำทั้งหมดด้วยการค้นหาง่ายๆ เพียงครั้งเดียว

รับประกันราคาดีที่สุด

ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการการจอง เรารับประกัน

ใครๆ ก็ใช้

ที่ปีที่ผ่านมามีนักเดินทางมากกว่า 400 ล้านคน ไว้วางใจในการค้นหาดีลโรงแรมที่ดีที่สุดกับเรา

© 2020