ศูนย์รวมราคาโรงแรมชั้นนำของโลก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโนบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นที่มีผลผูกมัดทางกฏหมาย คำแปลที่ให้ไว้นี้มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างคำแปลกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก


พันธสัญญาความเป็นส่วนตัวของเรา

ความเป็นส่วนตัวของคุณนั้นมีความสำคัญและเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ทำการเก็บมาจากคุณ

นโยบายนี้เป็นการอธิบายการใช้งานและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราทำการเก็บและแบ่งปัน เป้าหมายของเราคือความโปร่งใสและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คุณมั่นใจในการใช้งาน


เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้กับเรา

เราเก็บและใช้ข้อมูลที่คุณได้ให้กับเรา เมื่อคุณคลิ๊กทำการจอง อย่างน้อยคุณจะถูกถามข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและอีเมล์ เราอาจจะสอบถามข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลกาจจ่ายเงิน วันเดือนปีเกิด ชื่อของผู้ร่วมเดินทางและความต้องการอื่นๆ (เช่น อาหารที่ต้องการและความต้องการพิเศษอื่นๆ สำหรับผู้พิการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจอง

ยังมีสถานการณ์อื่นๆ ที่คุณจะให้ข้อมูลกับเรา เช่น :-

 • การสื่อสาารกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 • เพื่อเปิดบัญชีสมาชิก ที่จะช่วยให้คุณสามารถรับข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น และเพื่อเป็นการบันทึกการตั้งค่า การค้นหา การบันทึกโรงแรมที่ชอบ และการจัดการการรับอีเมล์ข่าวสาร
 • การเข้าร่วมในโปรแกรมการแนะนำหรือแคมเปญการตลาดอื่นๆ คุณอาจจะต้องมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอื่นๆ

หากคุณทำการจองให้คนอื่นผ่านเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้น อย่างไรก็ตามเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่รับรองว่าผู้นั้นได้รู้ถึงการให้ข้อมูล และเข้าใจและยอมรับการใช้งานข้อมูลของเรา (ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล)

การเก็บข้อมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

เราทำการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานของคุณเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น การเก็บข้อมูลจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ทำการจอง ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย ไอพีแอดเดรส วันที่และเวลาที่เข้าใช้งานบริการของเรา ชนิดอุปกรณ์ ชนิดของซอฟต์แวร์หรืออินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ที่ใช้ และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และการตั้งค่าเกี่ยวกับภาษาและท้องถิ่น และเรายังจะเก็บข้อมูลคลิ๊กและหน้าที่เข้าชม เมื่อคุณทำการจองระบบของเราจะทำการบันทึกการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่คุณได้ทำการจองด้วย

สำหรับผู้ที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ เราจะเก็บข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนของอุปกรณ์นั้นๆ , การตั้งค่าอุปกรณ์และลักษณะอุปกรณ์, ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นและกิจกรรมอื่นๆ ของระบบ

ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น พันธมิตรทางการค้า และบุคคลที่สามที่เป็นอิสระอื่นๆ ข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกนำมารวมเข้ากับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา เมื่อคุณใช้บริการเหล่านี้คุณจะให้ข้อมูลการจองกับพันธมิตรธุรกิจของเราที่จะส่งข้อมุลของคุณมายังเรา

โรงแรมและบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายทำการแทนอาจจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับเราด้วยเช่นกัน อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจองของคุณ หรือเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการจอง

ข้อมูลการชำระเงิน

หากคุณต้องการทำการจองการเดินทางกับโรงแรมโดยตรง และระบบการจองนั้นดำเนินการโดย Revato เราจะทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร วันที่หมดอายุ รหัสยืนยันและที่อยู่ในการชำระเงิน เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมแบบ PCI-DSS ที่มีความปลอดภัย และทำการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้จัดหาเพื่อทำการชำระเงินอย่างสมบูรณ์ โปรดทราบว่าผู้จัดหาจะเป็นผู้ดำเนินการการชำระเงิน ทางเราจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ คุณยอมรับว่าได้ทำการตรวจสอบและตกลงในนโยบายของผู้จัดหา และกระบวนการอื่นๆ ก่อนที่จะทำการจองผ่านเว็บไซต์นี้

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ จากอุปกรณ์ที่ใช้งาน

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งถ้าคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้งานให้ส่งข้อมูลนั้นมายังแอพพลิเคชั้นผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์นั้นๆ เมื่อคุณใช้งานแอพพลิเคชั่นหรืออุปกรณ์ เราจะเก้บและใช้ข้อมูลของคุณ รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งด้วยวิธีการและเพื่อวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการใช้งานทางเว็บไซต์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์เพื่อปิดการใช้งานในการแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานนี้อาจทำให้การทำงานบางส่วนของแอพพลิเคชั่นไม่สามารถใช้งานได้


เราใช้งานข้อมูลของคุณอย่างไร

วัตถุประสงค์ทั่วไปและหลักเกณฑ์ทางกฏหมาย

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังนี้:

 • เพื่อการลงทะเบียนและจัดการบัญชีของคุณ;
 • เพื่อการสื่อสารกับคุณโดยทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรา;
 • เพื่อดำเนินการจองโรงแรมของคุณ;
 • เพื่อเป็นการตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะ;
 • เพื่อเป็นการวัดความสนใจและเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา;
 • เพื่อการตลาดแบบตรงหรือเพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเราหรือจากพันธมิตรของเราที่คุณอาจมีความสนใจตามการตั้งค่าของคุณ
 • เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมกับคุณ รวมทั้งการเลือกโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นๆ
 • เพื่อเก็บข้อมูลจากคุณรวมทั้งผ่านการสำรวจ
 • เพื่อเป็นการแก้ไขข้อพิพาท หรือการแก้ปัญหาอื่นๆ ;
 • เพื่อเป็นการปกป้องกิจกรรมที่อาจถูกต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย;
 • เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงในการใช้งานของเรา และ
 • หรือตามที่ได้แจ้ง ณ จุดที่ทำการเก็บ

ในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เรายึดตามหลักการทางกฏหมายเหล่านี้;

 • การปฏิบัติตามสัญญา: อาจจำเป็นที่เราจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณได้มีพันธะผูกพันกับเรา เช่น หากคุณใช้บริการของเราในการจองที่พักออนไลน์ เราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการดำเนินการตามที่ได้สัญญาไว้
 • ผลประโยชน์ตามกฎหมาย: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่วนได้ส่วนเสียตามกฏหมาย เช่น เพื่อเป็นการเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุด รวมทั้งอีเมล์ และจดหมายข่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่องานธุรการ การปกป้องการฉ้อโกง และจุดประสงค์ทางกฏหมายอื่นๆ รวมทั้ง ข้อพิพาดระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

เราอาจให้ข้อมูลของคุณกับบุคคลต่อไปนี้:

 • ผู้จัดหา รวมทั้งและไม่จำกัดเพียง โรงแรมหรือตัวแทนบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ให้บริการจองที่พัก เว็บไซต์นี้ทั้งหมดและเว็บไซต์พันธมิตร ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดยผู้จัดหาบุคคลที่สามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ข้อมูลที่เราได้ทำการแบ่งปันกับผู้จัดหาเพื่อการดำเนินการจองที่พักจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดหานั้นๆ ยกเว้นข้อมูลการชำระเงิน เราจะแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินเมื่อจำเป็นสำหรับการจองการเดินทางที่สนับสนุนโดยหรือบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจำกัดการใช้งานข้อมูลการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น
 • คุณต้องทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่นๆ ของผู้จัดหาที่คุณทำการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าผู้จัดหาเหล่านี้อาจติดต่อคุณตามที่จำเป็นเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและแผนการเดินทางของคุณเพื่อดำเนินการจองการเดินทาง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการงานที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดหารวมทั้งเงื่อนไขการใช้งาน
 • ผู้ค้าบุคคลที่สามผู้ที่ให้บริการหรือดำเนินการแทนเรา รวมทั้งการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การดำเนินการการชำระเงิน บริการลูกค้า การตลาด การประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายการสำรวจ และการปกป้องการฉ้อโกง เราอาจมีการอนุญาตให้ผู้ค้าบุคคลที่สามในการเก็บข้อมูลแทนเรา รวมทั้ง ตัวอย่างเช่น เพื่อความจำเป็นในการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อการโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ค้าบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงและสามารถเก็บข้อมุลเพียงเพื่อการทำงานของระบบเท่านั้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน เราสามารถบอกได้เมื่อบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการเพราะว่าชื่อของพันธมิตรจะปรากฏร่วมกับชื่อของเราหรือแยกกัน หากคุณเข้าสู่การบริการเสริม เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวกับพันธมิตรเหล่านั้น โปรดทราบว่าเราจะไม่ทำการควบคุมการจัดการความเป็นส่วนตัวโดยพันธมิตรทางธุรกิจบุคคลที่สามเหล่านั้น และอาจติดต่อสื่อสารทางการตลาดโดยตรงกับคุณ
 • เว็บไซต์พันธมิตร: หากคุณถูกส่งต่อมายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์อื่น เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น ชื่อ อีเมล์ กับเว็บไซต์ที่นำคุณมายังเว็บไซต์ของเรา เราไม่ได้ทำการกำหนดขอบเขตให้กับเว็บไซต์เหล่านั้นในการใช้งานข้อมุลส่วนตัว และเราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นที่ได้นำคุณมาสู่เว็บไซต์ของเรา
 • สำนักงานในพื้นที่ของคุณ: เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในการใช้บริการของเรา ข้อมูลของคุณอาจถูกใช้กับบริษัทย่อยและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ กับองค์กรที่ได้ทำหน้าที่บริการแทนเรา รวมทั้ง การให้บริการลูกค้า

และเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณตามดุลยพินิจหากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำการเปิดเผยข้อมูล

 • เพื่อทำตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวรการทางกฏหมาย เพื่อเป็นการจัดตั้งการใช้สิทธิ์ตามกฏหมาย เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ หรือตามที่กำหนดตามกฏหมาย ในกรณีดังกล่าวเรามีสิทธิ์ในการยกประเด็นหรือยกเว้นการคัดค้านตามกฏหมาย หรือสิทธิ์ที่เราพึงมี
 • เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่คาดว่าผิดกฏหมายหรือผิดกฏหมาย; เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทและบริษัทที่อยู่ภายใต้ ลูกค้าของเรา หรือผู้อื่น และที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงอื่นๆ และเงื่อนไขการใช้งาน; หรือ
 • ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัท เช่น การขายบริษัท การรวมบริษัท การควบรวม หรือ การขายสินทรัพย์ หรือในกรณีล้มละลาย

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลส่วนตัวจของคุณได้ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม และคุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นหรือไม่


ปกป้องข้อมุลของคุณ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

เราอาจเก็บข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณในคลังข้อมุลของเรา รวมทั้งเพื่อการวิเคราห์และเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรักษาจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บและการใช้ข้อมูล

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นระยะเวลานานเกินความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทางกฏหมาย เราอาจจะเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนในระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่คุณได้ทำการสิ้นสุดความผูกพันกับเราหรือต้องการที่จะลบข้อมูล ถ้าอยู่ภายใต้กฏหมายหรือเพื่อเป็นการใช้หรือรักษาสิทธิ์ทางกฏหมาย

คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่ได้ให้กับเราได้อย่างไร

สิทธิ์และทางเลือกเกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลของคุณ

 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์นี้
 • คุณมีสิทธิ์ในการสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้ได้โดย คลิ๊กที่นี่
 • เรายินดีหากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบ เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลนั้นๆ ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา ส่วนนี้จะสามารถเข้าใช้ได้เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีของคุณ
 • คุณยังสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลและปิดบัญชีตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากต้องการปิดบัญชี เราจะทำการยกเลิกบัญชีของคุณและลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • คุณสามารถลบข้อมูลของคุณได้โดย คลิ๊กที่นี่
 • เราะจะส่งอีเมล์เพื่อยีนยันคำร้องของคุณ โปรดทราบว่าหลังจากที่ได้ลบข้อมูลแล้ว คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ทุกเมื่อ
 • เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ คุณจะสามารถเลือกความต้องการเกี่ยวกับการตลาด และจะสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการรับอีเมล์ทางการตลาดหรือไม่ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกได้ตลอดเวลาที่การตั้งค่าอีเมล์ในหน้าข้อมูลส่วนตัว
 • ไม่ว่าจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม คุณจะสามารถเลือกที่จะยกเลิกการรับข้อความทางการตลาดในรูปแบบของอีเมล์

โปรดทราบว่าเราอาจทำการทำการสื่อสารกับคุณในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้ง การประกาศเกี่ยวกับการบริการ และข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ

การปกป้องข้อมูลของคุณ

เราพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการใช้งานอย่างผิดกฏหมาย

เราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา อย่างไรก็ตามไม่มีเว็บไซต์ใดที่จะรับประกันได้ถึงความปลอดภัย เราจึงพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการใช้อุปกรณ์ เทคนิค และขั้นตอนขององค์กรต่างๆ ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง การใช้ หรือการเปิดเผยต่างๆ และรวมไปถึงการป้องกันการสูญหาย ถูกทำลายของข้อมูล

ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำงาน และสามารถทำได้เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตเพื่อกาดำนเนินการของธุรกิจเท่านั้น นอกจากนี้เราใช้การเข้ารหัสในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างระบบของเราและระบบของคุณ และ ระหว่างระบบของเราและบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับข้อมูลสำคัณเหล่านั้น และเราก็ยังใช้ไฟร์วอลล์และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการบุกรุกเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน

ข้อมูลของเด็ก

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ เราไม่อาจทราบได้ว่าเราทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และจะลบข้อมูลเหล่านั้นเมื่อเราทราบว่าเราได้ทำการเก็บหรือรับข้อมูลจากผู้เยาว์โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมหรือแทนผู้ปกครองตามกฏหมายของผู้เยาว์นั้น


ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากคุณต้องการเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ จากลิงค์บนเว็บไซต์ของเรา ผู้ที่ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้นอาจทำการเก็บข้อมูลจากคุณและอาจะนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ดำเนินการเอง และอาจแตกต่างจากนโนบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราแนะนำให้คุณศึกษาข้อความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนั้นๆ ตามที่ได้ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของผู้ดำเนินการ และทำความเข้าใจกับขั้นตอนในการเก็บข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว


การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ

เรามีหน้าที่ในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ตลอดเวลาเราได้เอาใจในการตรวจสอบผู้รับเหมาช่วง และทำการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการปกป้องข้อมุลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามชื่อเสียงของเรานั้นเป็นสิ่งที่คุณได้ให้ความไว้วางใจ

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บและประมวลผลโดยเซิฟเวอร์ของเรา ที่อาจตั้งอยู่นอกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และอาจตั้งอยู่นอกพื้นที่องค์กรระหว่างประเทศ (รวมทั้งพื้นที่ทางเศษฐกิจยุโรป) นอกจากนี้บริษัทบุคคลที่สาม ตัวแทน และผู้รับเหมาบางรายที่เราร่วมมือกันเพื่อให้บริการแทนเราอาจะทำการรับหรือส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างประเทศ

ในบางพื้นที่ที่ไม่มีกฏหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเช่นเดียวกับที่พำนักของคุณ องค์กรที่เราทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวอาจตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่มีการปกป้องความเป็นส่วนตัวในแบบเดียวกันกับที่ได้กำหนดไว้ตามกฏหมายของประเทศที่คุณพำนัก และคุณไม่สามารถที่จะสามารถขอใช้ขอบเขตอำนาจศาลอื่น

เรารับรองว่าข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมแบบ PCI-DSS และได้ถูกตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก และเราจะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นกับบุคคลที่สาม นอกจากผู้ดำเนินการที่พักที่คุณมีข้อผูกมัดด้วย

เมื่อใช้บริการของเราและให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา คุณยอมรับว่าข้อมูลเหล่านั้นเมื่อให้แล้วจะถูกส่งไปยังภายนอกประเทศของคุณหรือที่พำนักข้ามชาติตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต เราจะระบุวันที่ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านล่างหน้านี้ และการแก้ไขจะมีผลในวันที่สามของวันทำการหลังจากที่นโยบายได้ถูกตีพิมพ์ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดอยู่เสมอ


ติดต่อเรา

สำหรับการรีวิวหรือการลบข้อมูล คลิ๊กที่นี่

หากเป็นกรณีที่มีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลจะพยายามทำการชี้แจงข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้งาน การเปิดเผย หรือการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องขอมูลได้ทางอีเมล์หรือทางจดหมายโดยตามรายละเอียดต่อไปนี้

Electronically - click here

ทางไปรษณีย์:

(สำหรับผู้ที่อาศัยนอกพื้นที่ทางเศรษฐกิจยุโรป)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
c\o Hotels Combined Pty Ltd
Level 1, 7 Kelly Street
Ultimo NSW 2007 Australia

(สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจยุโรป)

เลขานุการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
c\o Hotels Combined Pty Ltd
3rd Floor, 24 Chiswell Street
London, EC1Y 4YX, HM's England

เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการตรวจสอบเมื่อคุณมีความกังวล หรือทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการล้มเหลวในการทำตามข้อบังคับความเป็นส่วนตัว และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลของการแก้ไขโดยเร็วที่สุด


ข้อมูลทางกฏหมาย

ในนโยบายนี้ 'เรา' , 'พวกเรา' , 'ของเรา' หมายถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคเชั่น (รวมทั้งโมบาย) ที่เป็นของหรือดำเนินการโดย Hotels Combined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554) ก่อตั้งเป็นบริษัทตามกฏหมายในประเทศออสเตรเลีย ทำหน้านี้เป็น ตัวแทน ผู้ดำเนินการหลัก หรือ มีอำนาจแทนบุคลลอื่นแล้วแต่กรณี

นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ค้นหาโรงแรม

ห้องที่ 1:

ผู้ใหญ่ 2 คน เปลี่ยนลักษณะห้องพัก

เรามีโรงแรมมากกว่าใคร

เปรียบเทียบเว็บไซต์จองโรงแรมชั้นนำทั้งหมดด้วยการค้นหาง่ายๆ เพียงครั้งเดียว

รับประกันราคาดีที่สุด

ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการการจอง เรารับประกัน

ใครๆ ก็ใช้

ที่ปีที่ผ่านมามีนักเดินทางมากกว่า 400 ล้านคน ไว้วางใจในการค้นหาดีลโรงแรมที่ดีที่สุดกับเรา

© 2019