ศูนย์รวมราคาโรงแรมชั้นนำของโลก

ข้อตกลงการใช้งาน


เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อ้างถึงเงื่อนไขที่ HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 หรือ เรา มอบการเข้าใช้งานเว็บไซต์และข้อมูล

1. คำจำกัดความ

ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้:

ข้อมูล หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์รวมทั้ง:

 1. จำนวนห้องพักที่ว่าง;
 2. ราคาห้องพัก;
 3. รายละเอียดและภาพถ่ายโรงแรม;
 4. สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม;
 5. ความเห็นจากลูกค้า; และ
 6. บทความบรรณาธิการ

จุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต หมายถึงจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบราคาที่พักโรงแรมและการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทำการจองและ/หรือการจัดการการเดินทาง อย่างไรก็ตามไม่รวมถึงการตีพมพ์ใหม่หรือการจัดหาข้อมูลอีกครั้งหรือส่วนใดๆ ของข้อมูลให้กับลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์;

ข้อเสนอของบุคคลที่สาม หมายถึงสินค้าและบริการที่ถูกนำเสนอเพื่อการขายโดยบุคคลที่สาม;

เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ที่ hotelscombined.co.th


2. การเข้าใช้งาน

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ คุณ:

 1. ตกลงที่จะอยู่ภายใต้กรอบของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้; และ
 2. รับรองว่าคุณมีอยู่ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

3. กิจกรรมต้องห้าม

คุณจะต้องไม่:

 1. ทำซ้ำวัตถุดิบ ตีพิมพ์ จัดแสดงสู่สาธารณะ สื่อสารไปยังสาธารณะ หรือทำการดัดแปลงข้อมูลใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลนอกจากจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต;
 2. การเข้าสู่หรือการเฝ้าติดตามข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลโดยใช้โรบ็อต สไปเดอร์ สเครเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตของเราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร;
 3. ละเมิดข้อจำกัดเกี่ยวกับโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์สบนเว็บไซต์หรือหลีกเลี่ยงมาตรการใดๆ เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์;
 4. ทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเราทำงานอย่างหนักอย่างไม่สมสัดส่วนหรือไม่สมเหตุสมผล;
 5. พยายามเปลี่ยนแปลง, แปล, ดัดแปลง, แก้ไข, ดีคอมไพล์ (Decompile), แยกส่วนหรือรีเวิร์สเอ็นจิเนียร์ (Reverse Engineer) โปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เราใช้งานในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

4. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณยินดีชดใช้ให้เราในต้นทุน, การเรียกร้อง, ความต้องการ, ค่าเสียหาย, ค่าใช้จ่าย, ความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลหรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามนอกจากจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต


5. การรับรองข้อมูลและการยอมรับในความเสี่ยง

5.1 การรับรองข้อมูล

คุณต้องรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูลก่อนที่จะยอมรับหรือใช้ข้อเสนอจากบุคคลที่สามใดๆ

5.2 การยอมรับในความเสี่ยง

คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับ:

 1. การใช้งานเว็บไซต์และข้อมูล; และ
 2. การยอมรับและการใช้ข้อเสนอจากบุคคลที่สาม

6. ไม่รับประกัน

เราไม่รับประกัน:

 1. ความเที่ยงตรง, คุณภาพ, ความครบถ้วนหรือความเชื่อมั่นของเว็บไซต์รวมทั้งข้อมูลและข้อเสนอใดๆ จากบุคคลที่สาม;
 2. ว่าเว็บไซต์และข้อมูลจะปราศจากข้อผิดพลาด, ไวรัส, การรบกวนหรือปลอดจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแฮคเกอร์ (Hacker)

7. ความรับผิดทางกฎหมาย

7.1 ข้อจำกัด

ตามขอบเขตที่ข้อตกลงนี้ถูกตีความภายใต้ Trade Practices Act 1974 (Cth) ซึ่งนำมาใช้กับการบริการของเรา ความรับผิดทางกฎหมายของเราสำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้จำกัดเพียงการให้บริการอีกครั้งหรือการชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง

7.2 การจำกัดความคุ้มครอง

ไม่รวมข้อตกลงทั้งหมดนอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้อย่างชัดเจน นอกจากข้อตกลงที่ไม่สามารถละเว้นได้ตามกฎหมาย

7.3 การจำกัดความรับผิด

ภายใต้ข้อความ 7.1 ข้างต้น ความรับผิดรวมทั้งหมดสูงสุดของเราที่มีต่อคุณจำกัดถึงมูลค่าทั้งหมด $AU100

7.4 การไม่รวมในการรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียกำไรที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจาก, เป็นพิเศษหรือเกิดขึ้นโดยตรงอันเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้


8. ทั่วไป

8.1 ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงในการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหลายฝ่ายและใช้แทนการสื่อสารระหว่างกันก่อนหน้านี้

8.2 การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

8.3 กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจของศาล

ข้อตกลงการใช้งานนี้อยู่ภายใต้และต้องถูกตีความตามกฎหมายที่ใช้บังคับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ คุณยอมรับในอำนาจการตัดสินอย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวของศาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์และเครือรัฐออสเตรเลียในกรณีใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้

ค้นหาโรงแรม

ห้องที่ 1:

ผู้ใหญ่ 2 คน เปลี่ยนลักษณะห้องพัก

เรามีโรงแรมมากกว่าใคร

เปรียบเทียบเว็บไซต์จองโรงแรมชั้นนำทั้งหมดด้วยการค้นหาง่ายๆ เพียงครั้งเดียว

รับประกันราคาดีที่สุด

ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการการจอง เรารับประกัน

ใครๆ ก็ใช้

ที่ปีที่ผ่านมามีนักเดินทางมากกว่า 400 ล้านคน ไว้วางใจในการค้นหาดีลโรงแรมที่ดีที่สุดกับเรา

© 2020